Den er skam god nok: Forældre vejledes i at gå fra deres grædende barn

Debatindlæg af Mia Bernscherer Bjørnfort, amme- og søvnvejleder, stifter og talsperson for foreningen Sovende Børn og Mette-Sophie Lassen, cand.pæd., neuropædagog, stifter og bestyrelsesforperson i foreningen Sovende Børn

Sundhedsplejerske og Ph.D. Hanne Kronborg havde den 30. marts 2021 et debatindlæg i Politiken med titlen ‘Sundhedsplejersker kan sagtens give nuanceret vejledning til børns søvn’. Her kommenterer hun på en undersøgelse, som fandt, at forældre anbefales Cry it out-Søvntræning. Cry it out-søvntræning indbærer, at forældre skal gå fra barnet, selvom det græder, når det er puttet, med den hensigt, at barnet skal lære at falde i søvn selv. Undersøgelsen, udført af os, foreningen Sovende Børn, blev omtalt i Politikens artikel ‘Sundhedsplejersker giver nybagte forældre skadelige råd om søvntræning’ fra den 20. Marts 2021. Debatindlægget fra Kronborg præsenterer desværre undersøgelsen fejlagtigt, og dens fund affærdiges og karakteriseres som ‘påstande’. I det følgende tilbyder vi derfor rettelser og præciseringer.

Før vi tager fat på Kronborgs kritik, bør vi påpege, at der trods hendes reference til “to ikke videnskabelige undersøgelser”, kun er én undersøgelse, nemlig den som vi er ansvarlige for. Børns Vilkår udtalte sig alene om vores undersøgelse.

En del af vores undersøgelse var et spørgeskema til forældre, og som Kronborg korrekt skriver, er spørgeskemaet delt på sociale medier. Denne kendsgerning bruges dog til at rejse tvivl om gyldigheden af ​​vores resultater. Vi er alle klar over, hvor upålidelige sociale medier kan være som en kilde til information, men lad os gøre det klart, at vores brug af dette effektive værktøj, hjalp os med at nå ud til tusinder af forældre i hundredvis af forskellige grupper på sociale medier. Alle vores data for denne del af undersøgelsen kom således direkte fra forældre, som havde udfyldt vores detaljerede, online spørgeskema.

Spørgeskemaet er gennemført ved at invitere til frivillige svar. Vi er meget tydelige omkring, at spørgeskemaet ikke er repræsentativt – det har heller aldrig været hensigten. Vi ønskede at tage temperaturen på den søvnvejledning, som forældre modtager, og denne stikprøve viser, at 531 forældre var blevet anbefalet at bruge cry it out-søvntræning fra mindst én fagperson, inklusiv 272 som modtog anbefalingen fra en kommunal sundhedsplejerske. Ja, vi hørte fra langt flere forældre, som ikke fik denne anbefaling, men det ændrer ikke på, at der tydeligvis ikke er tale om enkeltstående tilfælde. Desuden er dette ikke noget, der kun er sket i fortiden. De fleste af de forældre, som modtog anbefalingen, havde børn født i 2017 eller senere, og siden vi offentliggjorde undersøgelsen, har vi set flere forældre hos både Politikens og vores egne sociale medier, som beskrev, at de også fik denne anbefaling.

Der er således ikke noget spørgsmål om, hvorvidt denne tilgang anbefales, men vi forstår godt, at den konklusion er ubehagelig og kan frembringe stærke følelser, herunder vantro. At lede efter grunde til at forklejne eller ignorere vores undersøgelse er dog en alvorlig bjørnetjeneste for de forældre, hvis vidnesbyrd fortjener at blive hørt, og de forældre, der i fremtiden vil modtage vejledning, og som vi alle er enige om, har ret til den bedste professionelle støtte.

Vi glæder os over debat om emnet og opfordrer dem, der ønsker at sætte sig ind i undersøgelsens resultater eller vores metode, til at læse vores fulde undersøgelse eller en sammenfatning af den. Begge dele findes offentligt tilgængeligt på www.soevnvejledning.dk

De, der tager sig tid til at læse materialet, vil se, at undersøgelsen bestod af mange andre elementer, som Kronborg undlod at nævne i hendes vurdering. Et af disse var forespørgsler og anmodninger om Aktindsigt til sundhedsplejen i alle danske kommuner, hvilket i øvrigt også fremgik af Politikens artikel om undersøgelsen. 9 kommuner sendte os svar og søvnpjecer, som viste, at cry it out har været anbefalet i de pågældende kommuner i årene 2017-2019. Vi har derudover gennemlæst alle kommunale hjemmesider, hvilket påviste anbefaling om cry it out-søvntræning i yderligere 3 kommuner, uden dette var oplyst i aktindsigten. Dette bekræfter, hvad forældre har fortalt os, men mange kommuner er ikke klar over problemet eller undervurderer det. 

Mange sundhedsplejersker, ikke blot Hanne Kronborg, stiller spørgsmål til validiteten af undersøgelsen. For det kan ikke passe, siger de, sundhedsplejerskerne kan bestemt godt give god vejledning uden anvisninger i at forlade grædende børn. Vi er glade for at se, at Kronborg også mener, at forældre skal reagere på barnets gråd, samt at så mange sundhedsplejersker tilkendegiver, at de ikke selv benytter denne vejledning – og at de i øvrigt ikke kender nogen som gør. Det er bare ikke ensbetydende med, at det ikke sker andre steder – desværre.

I undersøgelsen peger vi på sundhedsplejerskerne, som den mest oplagte faggruppe til at være et værn mod cry it out-anbefalinger fra forældrenes netværk, fordi de er den faggruppe, som har den tætteste kontakt til småbørnsfamilier og dem som har fagligheden til det. Netop derfor skal vi også turde se på det, der ikke fungerer i nuværende vejledning.

/ Mia Bernscherer Bjørnfort og Mette-Sophie Lassen