Vi gennemgår her de vigtigste fund fra undersøgelsen. Fokus er særligt på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse til forældre omkring modtagen vejledning i børns søvn samt informationer fra aktindsigter og forespørgsler til danske kommuner omhandlende sundhedsplejens vejledning i søvn og søvntræning – herunder cry it out-søvntræning.

Gå til Opsummering: Undersøgelse af vejledning og praksis i relation til børnesøvn og søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne

Med udgangspunkt i undersøgelsens samlede materiale har vi sammenfattet de overordnede tendenser i forhold til, hvordan forældre vejledes i børns søvn. Vi viser hvordan den nuværende vejledning fra det offentlige såvel som store sundhedsfaglige hjemmesider i høj grad står i kontrast til forskningen på området, og underbygger dette ved at henvise til mere end 100 forskellige faglige kilder.

Til sidst præsenterer vi en specifik liste til Sundhedsstyrelsen med vores opfordringer til, hvordan vi mener deres vejledninger og anbefalinger om søvn bør opdateres, nuanceres og uddybes. 

Gå til Store uoverensstemmelser mellem forskning i børns søvn og den rådgivning forældre modtager

På baggrund af undersøgelsen har vi skrevet et brev til Sundhedsstyrelsen, hvor vi præsenterer undersøgelsens resultater, og opfordrer dem til at igangsætte flere konkrete tiltag.

Sundhedsplejersker m. fl. skal rådgive med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger, og derfor er det helt essentielt, at Sundhedsstyrelsen kommer med en klar udmelding i forhold til tilgange, der kan betegnes som søvntræning, som beskrevet i vores undersøgelse, herunder tilgange hvor barnet forlades imens det skriger, græder eller kalder og andre tilgange, hvor barnets kontaktforsøg ignoreres. Derudover bør deres vejledninger om børns søvn til sundhedsplejersker og læger opdateres, nuanceres og uddybes, sådan at forældre fremover vejledes i tråd med opdateret viden og forskning.

Vi har modtaget svar fra Sundhedsstyrelsen, som dog ikke forholder sig til den anførte problematik.

Gå til Brev til og svar fra Sundhedsstyrelsen

På hjemmesiden benyttes begreberne søvntræning og cry it out-søvntræning gentagne gange. Vi giver her en grundig forklaring på, hvad begreberne dækker over.

Gå til Definitioner på søvntræning og cry it out

Psykolog Camilla Juhl Dorland, som har skrevet speciale om cry it out-søvntræning, gennemgår forskningen på området, og underbygger med henvisning til forskning, hvorfor cry it out-søvntræning bør frarådes.

Gå til Derfor bør cry it out søvntræning (CIO) frarådes

I denne tekst viser vi, hvordan der er uoverensstemmelser i Sundhedsstyrelsens egne anbefalinger og vejledninger ift. børns søvn. Vi peger desuden på, hvordan der i Sundhedsstyrelsens publikationer omkring emnet findes vejledning, der strider imod anbefalingerne omkring hvordan barnet opnår en tryg Tilknytning igennem at forældrene udviser Sensitiv respons på barnets signaler. På baggrund heraf opfordrer vi til, at Sundhedsstyrelsens materiale revideres og opdateres.

Gå til Gennemgang af Sundhedsstyrelsens vejledning i søvn

For at undersøge, hvordan de kommunale sundhedsplejersker vejleder i søvn, og om der vejledes i cry it out-søvntræning og søvntræning mere generelt, har vi bedt om Aktindsigt og sendt forespørgsler, til sundhedsplejen i alle Danmarks kommuner. Vi gennemgår og sammenligner deres svar med resultaterne fra et spørgeskema udsendt til forældre omkring modtagen søvnvejledning. Det viser, at der er store uoverensstemmelser mellem kommunernes egne svar og forældrenes. 

Til sidst gennemgår vi, hvad Sundhedsstyrelsen siger – og ikke siger – omkring søvntræning og cry it out-træning, da det er Sundhedsstyrelsens vejledninger, som sundhedsplejersker skal tage udgangspunkt i. Vi kommer på den baggrund med konkrete anbefalinger til Sundhedsstyrelsen, om at opdatere deres materiale.

Gå til Kommunernes egne oplysninger om vejledning i søvntræning

Vi udsendte et frivilligt spørgeskema omkring modtaget søvnvejledning, og fik besvarelser fra 3.627 forældre fra alle Danmarks 98 kommuner samt Grønland og Færøerne. 2.711 af besvarelserne var fra forældre til børn født i 2017-2019, som er den årrække, undersøgelsen primært fokuserer på.
42% af forældrene med børn fra 2017-2019 havde personligt fået anbefalet at benytte cry it out-søvntræning af enten fagpersoner eller netværk. Derudover havde en del fået anbefalet eller læst om metoden i trykte medier eller på sociale medier, og når disse tælles med, var det over halvdelen af forældrene (54%) som havde været eksponeret for eller havde fået anbefalet cry it out.
Spørgeskemaundersøgelsen viser ligeledes, hvordan der gives langt mere adskillelsesbaseret vejledning, når barnet skal sove, frem for kontaktbaseret vejledning.

Gå til Spørgeskema om søvnvejledning

Vi har udarbejdet en oversigt over de danske kommuner, Færøerne og Grønland, hvor vi har oplysninger om, at sundhedsplejersker har vejledt i cry it out-søvntræning. Vi henstiller til at oversigten primært tjener til at vise den store geografisk udbredelse.

Gå til Kommuner med cry it out-rådgivning

Vi har gennemgået kommunernes skriftlige vejledninger omkring søvn fra deres hjemmesider, i pjecer de benytter samt deres henvisninger til andre kilder. Gennemgangen viser, at der er stor forskel på, hvordan Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger fortolkes fra kommune til kommune, og variationen i de kommunale pjecer er stor og virker vilkårlig. Meget af det kommunale materiale anbefaler tilgange, vi vurderer opfylder kriterierne for at kunne kaldes ‘søvntræning’ og i flere tilfælde også cry it out-søvntræning. Mange steder går vejledningen imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

De fulde gennemgange findes på Sundhedsplejerskernes information om søvn i deres pjecer og på deres hjemmesider (Bilag) og Sundhedsplejerskernes links om søvn på deres hjemmesider (Bilag)

Gå til Gennemgang af kommunale hjemmesider, pjecer og kommuners henvisninger til andre kilder

Vi har set på, hvordan offentlige og sundhedsfaglige hjemmesider vejleder forældre om søvn. I nedenstående tekster gennemgår vi vejledningerne fra Socialstyrelsens forældreforberedelse “Klar til barn”, Sundhed.dk, Rigshospitalet, Min Baby (app udviklet af Komiteen for sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen), Netdoktor.dk og Netdoktor.dk’s side Altombørn.dk samt Center for Børnliv. 

Gennemgangen viser, at hjemmesider med sundhedsfaglig troværdighed vejleder i søvntræning og i nogle tilfælde også cry it out-søvntræning, og at der er et fravær af alternative muligheder.

En detaljeret gennemgang af vejledningerne i søvn på de ovennævnte hjemmesider uden vores kommentarer findes som bilag: Hvilken vejledning om børns søvn finder man på internettet? (Bilag)

Gå til Hvilken vejledning om børns søvn finder man på internettet?