Pædagogiske principper i DUÅ-forældretræningskurser

De pædagogiske principper i De Utrolige År (DUÅ) varierer lidt i forhold til barnets alder. Principperne til de ældre børn giver for eksempel ikke mening at bruge til babyer (0-1 år). På kurset DUÅ Småbørn (1-3 år) bruges nogle af de samme principper som til ældre børn, men dog med nogle ændringer. Der bruges for eksempel ikke time-out til børn på under tre år. I dette afsnit vil der primært være fokus på principperne, som bruges til de store børn (DUÅ Førskole og DUÅ Skolealder).

Pædagogiske principper i DUÅ Førskole og DUÅ Skolealder

På kurserne DUÅ Førskole og DUÅ Skolealder benyttes bogen De Utrolige År: En problemløsningsguide for forældre til børn mellem 3 og 8 år (1). Det er ud fra denne bog, at de pædagogiske principper her vil blive beskrevet.

De mest grundlæggende principper er leg og positiv opmærksomhed. I bogen beskrives det blandt andet, hvordan man kan lege med barnet på barnets præmisser, og hvordan dette kan bruges til at styrke relationen til barnet. Bogen beskriver desuden, hvordan forældre kan fremme ønskværdig adfærd ved at give positiv opmærksomhed, når barnet opfører sig godt. Dette handler blandt andet om at opmuntre og rose barnet.

Et andet princip er belønninger. Belønninger kan bruges til at arbejde målrettet med bestemte former for adfærd. Det kan være i form af stjerner eller klistermærker, som barnet får, når det har opført sig på en bestemt måde. Når barnet har fået et bestemt antal stjerner, kan det eventuelt veksles til en lille ting, privilegier eller en valgfri aktivitet.

Leg, positiv opmærksomhed, ros og belønninger er nogle af de mest grundlæggende principper, hvilket vil sige, at disse principper kan bruges så meget, som forældrene ønsker. Blandt de mest grundlæggende principper hører også problemløsningsstrategier og at lære barnet om følelser. Principperne kan sættes ind i en pyramideformet model, som vist på billedet nedenfor.

Kilde: Socialstyrelsen (2)

I midten af pyramiden ses et punkt, der handler om grænser, regler og konsekvent opfølgning. Dette handler blandt andet om at lave tydelige grænser og regler for barnet og at være konsekvent. At være konsekvent vil sige, at grænser og regler skal overholdes på trods af barnets protester og forsøg på at bryde reglerne. Når barnet har fået besked på at gøre noget, skal forældrene altid følge op på, om handlingen bliver udført. Hvis barnet gør, som der bliver sagt, skal man rose barnet. Hvis barnet ikke gør, som der bliver sagt, kan man for eksempel give barnet en time-out.

I det næstøverste felt i pyramiden ses principperne ignorere, aflede og omdirigere. Uønsket adfærd kan i nogle tilfælde aftage ved, at man ignorerer det. Forældre opfordres blandt andet til at ignorere barnet, hvis det klynker, driller, bander eller får raserianfald. Ignorering af uhensigtsmæssig adfærd kan eventuelt kombineres med afledning for at få barnet til at ændre adfærd. Hvis barnet gør noget, som er farligt eller som kan forårsage, at ting går i stykker, så kan adfærden ikke blot ignoreres. I disse tilfælde opfordres forældre i stedet til at bruge time-out eller andre konsekvenser, for eksempel tab af privilegier.

I det øverste felt i pyramiden står der konsekvenser. Konsekvenser skal bruges i begrænset omfang. Det kan for eksempel være i form af naturlige konsekvenser, inddragelse af privilegier eller time-out. Time-out vil sige, at barnet skal sidde stille på en stol i et bestemt antal minutter. Time-out kan blandt andet bruges, hvis barnet har udvist aggressiv adfærd eller ikke vil gøre, som det har fået besked på.

Kilder

  1. Webster-Stratton, C. (2006). De Utrolige År: En problemløsningsguide for forældre til børn mellem 3 og 8 år. Frydenlund
  2. https://docplayer.dk/42832-De-utrolige-aar-et-evidensbaseret-program-til-foraeldre-med-boern-i-alderen-0-12-aar.html

Gennemgang og analyse af De Utrolige År er foretaget af psykolog Camilla Juhl Dorland fra foreningen Sovende Børn.

Gennemgang og analyse er sket som opfølgning på Undersøgelse af vejledning og praksis i Relation til børnesøvn og Søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne af Lassen, M.-S. & Bjørnfort, M.B. (2020), som påviste gennemgående vejledning i søvntræning i materiale udgivet af og/eller udleveret af offentlige myndigheder i forbindelse med vejledning af forældre.

De Utrolige År er et eksempel på et kursus rettet mod forældre, hvor søvntræning anbefales. Undersøgelse af vejledning og praksis i relation til børnesøvn og søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne er udgivet på denne hjemmeside og kan læses via menupunkterne øverst på denne side.