Undersøgelsens vigtigste resultater

Forældre rådgives i skadelig cry it out-søvntræning af sundhedsplejersker og andre fagpersoner
Cry it out-søvntræning indebærer at børn ned til 0 måneder puttes til at sove, hvorefter de forlades i varierende tidsrum - også selvom de græder, skriger eller på anden vis udviser behov for fortsat kontakt til og omsorg fra forældrene.
Forældre gives forældet rådgivning i børnesøvn, som står i kontrast til eksisterende viden.
Dette gælder offentlig og/eller sundhedsfaglig rådgivning, herunder Sundhedsstyrelsens, og omhandler, men er ikke begrænset til, viden om børns biologisk normale søvn, tilknytningsteori, børns kognitive og følelsesmæssige udvikling.
Ledere af kommunale sundhedsplejer har ikke viden om den vejledning forældre modtager
Vi finder at lederne af kommunale sundhedsplejer er uvidende om den rådgivning deres ansatte yder. Der er således ikke viden om, klarhed over og kontrol med den vejledning forældre tilbydes, trods det er ledernes ansvar at sikre dette.
Kommuner samt Grønland og Færøerne
forældre har besvaret vores spørgeskema
forældre er blevet anbefalet cry it out

Hvad viste undersøgelsen?

Formålet med undersøgelsen var at skabe et overblik over, hvordan forældre vejledes i børnesøvn og det at lære børn at sove i Danmark, Grønland og Færøerne. Undersøgelsen havde særligt fokus på, om der vejledes i søvntræning, herunder cry it out-søvntræning, hvem der giver denne vejledning, og om sundhedsplejens ledelse er bekendt med, at en sådan vejledning gives.
Få et hurtigt overblik - Klik på billederne nedenfor for mere info

Ønsker for undersøgelsen


Vores mål er at arbejde for, at forældre og omsorgsgivere til mindre børn modtager forståelig, utvetydig og kvalificeret vejledning, som følger nyeste videnskabelige forskning, om og i relation til børns søvn. Vi håber, at denne undersøgelse vil være et vigtigt skridt imod dette mål.

Den fortsatte anbefaling af forældede tilgange til søvn, som for eksempel søvntræning, er ikke et spørgsmål om et par enkeltstående tilfælde, hvor professionelle agerer uprofessionelt. Derimod viser vores undersøgelse, at der er tale om et udbredt og generelt problem med den vejledning der gives i baby- og børnesøvn i vores samfund, over hele Danmark, Grønland og Færøerne.

Småbørnsforrældre kan være en sårbar gruppe, særligt ved første barn og i barnets første leveår. I en tilstand af træthed og med fraværet af eget erfaringsgrundlag har forældre brug for omsorgsfuld og reflekterende vejledning, der kan guide dem til at finde de løsninger, der er rigtige for netop deres barn og deres familie. Sundhedsstyrelsen har her et stort ansvar ift. at sikre, at fagpersoner og deres ledere er klædt på til at vejlede ud fra opdateret viden og med stor hensyntagen til forældrenes sårbare position.

Vores første ønske er, at denne undersøgelse skaber opmærksomhed om det store omfang og alvoren af dette problem, blandt de som er i en position, hvor de kan ændre på det.

Vores andet ønske er, at skabe en åben og offentlig dialog mellem Sundhedsstyrelsen, sundhedsfaglige, forskere, relevante institutioner og medierne med henblik på at fagpersoner, samt de vejledninger i baby- og børnesøvn de arbejder ud fra, opdateres og opkvalificeres. Herunder at rådgivning i forældede søvntræningsmetoder stopper.

Vores sidste ønske er at debatten holder fast i at tale om essensen: Børn og forældres liv bliver lige nu påvirket af dårlig søvnvejledning, og det er presserende, at der skrides til handling for at sikre børns ret til og krav på at blive behandlet omsorgsfuldt og med respekt.


Ved behov for kontakt kan nedenstående kontaktinformationerne benyttes.
Tlf.: 61704702 | info@sovendeboern.dk

/ Mette-Sophie Lassen og Mia Bernscherer Bjørnfort

Pernille Darling
Mange forældre kan kende den følelse af splittelse mellem det der føles naturligt, og så den vejledning man modtager.

Den omsorg der ydes til børnefamilier ved denne type vejledning er rettet mere mod forældrene (og måske endda samfundets behov) end barnet. Jeg tror at man skyder sig selv grundigt i foden ved ikke at prioritere den tid der skal til før barnet kan sove trygt uden at have en voksen ved sig. Skal børn sove for dem selv når de er små? Det kan jeg ikke se nytten af, hvis man ikke tænker på at der skal være udhvilede forældre dagen efter. Set fra et tilknytningsteoretisk synspunkt virker det også som et skridt tilbage mod tidligere tiders uvidenhed om små børns behov for tryghed og forældrenærhed.

Pernille Darling Rasmussen |
speciallæge i børne –og ungdomspsykiatri, Ph.D
20. april 2021

Børns Vilkår 1
Det er bekymrende, at der stadig findes fagpersoner, der anbefaler den metode, og det må stoppe.

Et lille barn kan ikke berolige sig selv, og vi fraråder, at man går fra børn, der græder – i alle aldre. Det kan være nødvendigt at skærpe Sundhedsstyrelsens vejledning, og så må det være et ledelsesmæssigt ansvar ude hos sundhedsplejerskerne, at alle er opdateret i deres i søvnvejledning.

Malene Angelo | Psykolog, Børns Vilkår
Citat til Politiken 20. marts 2021

Pernille Darling
De lærer snarere, at det er nytteløst at kalde efter hjælp.

De helt små kan ikke på nogen måde erkende, at mor ikke forsvinder helt bare fordi det ikke kan se hende. At ignorere gråd er at ignorere barnets forsøg på at opnå en grundlæggende følelse af tryghed. De lærer ikke at mor nok skal være lige udenfor døren af at få lov at græde i timevis. De lærer snarere, at deres forsøg på at få omsorg ikke bliver mødt, og at det er nytteløst at kalde efter hjælp. Måske kan det så være en del af forklaringen på at også børn over småbarnealderen, har svært ved at finde ro til at falde i søvn selv.

Pernille Darling Rasmussen |
speciallæge i børne –og ungdomspsykiatri, Ph.D
20. april 2021

Børns Vilkår 2
Det er afgørende, at den voksne er lydhør over for barnets behov.

Det er afgørende, at den voksne er lydhør over for barnets behov frem for at ignorere dem ved for eksempel at forlade dem, når de græder. Det giver barnet en erfaring af ikke at blive hjulpet, og det kan få barnet til at opgive at kommunikere sine behov. Ved at imødekomme barnets behov grundlægger man barnets oplevelse af: Har jeg betydning? Er der nogen, der passer på mig? Det er afgørende, især i barnets første leveår.

Malene Angelo | Psykolog, Børns Vilkår
Udtalelse til Politiken 20. Marts 2021

Mødrehjælpen
Det er godt, at der kommer fornyet fokus på børns søvn

Det er godt, at der kommer fornyet fokus på børns søvn med undersøgelsen. Det er ofte kilde til frustration og usikkerhed i mange småbørnsfamilier, og derfor er det vigtigt, at der er råd og vejledning tilgængelig, som man kan stole på og som skaber tryghed og trivsel – både hos barnet og hos forældrene.

Ninna Thomsen | Direktør for Mødrehjælpen
4. marts 2021

Susan Hart
Man får ikke trygge børn ved at forlade dem midt i deres utryghed!

At være en god nok forælder handler om at kunne mentalisere sit barn med den følsomhed det kræver, fx at kunne kende forskel på gråd. Hvornår er gråd hos barnet forbundet med frygt, smerte og et reelt behov for støtte - og hvornår er gråden forbundet med bare at ville have sin vilje og frustration over ikke at få, det man vil have. Begge dele forekommer og det er SÅ vigtigt, at forældre kender forskellen. Det er således et kontinuum mellem i den ene ende af skalaen at være for rigid, ufølsom og hård og i den anden ende altid at give efter for barnets ønsker på bekostning af at lære barnet, at der også er andre i verden, der har behov. Det er balancen mellem tryghed og socialisering.

Susan Hart | Cand.Psych., PhD.,
Specialist i neuroaffektiv udviklingspsykologi
1. marts 2021

Forældre og Fødsel
Det er vigtigt ikke at problematisere det normale

I Forældre og Fødsel bakker vi op om opfordringerne fra Sovende Børn til Sundhedstyrelsen.
Det er vigtigt at det bliver normaliseret at børn ikke sover efter skema og hvorfor børn har opvågninger. Det handler om at støtte forældre, der har det svært, men samtidig er det vigtigt ikke at problematisere det normale.

Forældre og Fødsel | Non-profit NGO
24. februar 2021

Christina Abildgaard
Fagpersoner skal vejlede til tilknytning - ikke 'fraknytning'!

Babyer skal trøstes. Altid. Så bliver barnet knyttet trygt til sine forældre og får beroliget sit nervesystem - hvilket er afsættet for udvikling.
Fagpersoner skal vejlede til tilknytning imellem barn og forældre - ikke 'fraknytning', som er tilfældet, når barnet nægtes trøst og tryghed.

Christina Abildgaard | Marte Meo supervisor
Familievejleder og foredragsholder
23. februar 2021

Relationsformidlerne.dk
Det lille barn har brug for at blive støttet - ikke forladt

”Nærværende undersøgelse er vanvittig relevant og tydeliggør et højaktuelt behov for at kvalificere den sundhedsfaglige vejledning til spædbørnsfamilier. Vi skal huske på, at en tryg tilknytning er sindets immunforsvar og derfor må det stå klart for enhver, at cry it out-søvntræning er direkte skadeligt for børns følelsesmæssige udvikling.

Spædbørn kan blive stressede, ulykkelige og til sidst opgive, at give udtryk for deres behov, hvis de nærmeste omsorgspersoner ikke reagerer på deres gråd. Og det at ignorere sit barns gråd går imod alt, hvad vi ved i forhold til at sikre børn trygge tilknytningsmønstre. Det lille barn har brug for at blive støttet i forhold til regulering og indgå i et synkroniseret samspil, for at kunne sove trygt om natten".

Anja Kristine Hvidberg Olsen |
Indehaver af Relationsformidlerne.dk
26. februar 2021

Mie Storm
Forråelse blandt danske fagpersoner

Nærværende undersøgelse om vejledning og praksis i relation til børn og babyers søvn gør det klart at der hersker en forråelse over for særligt små børn i Danmark. At små børn skal kunne sove for sig selv, uden støtte, omsorg og sensitiv respons fra forældre, er et omfattende bedrag, der lover selvstændighed, men reelt forårsager svigt og sorg. Vi ved - og har længe vidst at mangel på sensitiv respons er skadelig for små børn. Derfor peger nærværende undersøgelse heller ikke på en simpel uoverensstemmelse i forhold til forældrestil, men decideret skadelig rådgivning fra offentlige instanser. Det må og skal der laves om på, hvis ikke danske småbørnsforældre skal miste tiltroen til - og muligheden for at læne sig op ad velfærdsstatens fagpersoner som støtte, når det tidlige forældreskab er udfordrende

Mie Storm | Filosof og offentlig debattør
20. februar 2021

Fagligt selskab for Sundhedsplejersker
’Cry it out’ er ikke det, man anbefaler i dag.

Men børn er forskellige, og det er forældre også, og børnene er forældrenes. Nogle forældre efterspørger metoder og har måske købt bogen, og der kan sundhedsplejersken godt tage en snak om metoder. Der er det bare vigtigt også at fortælle hvad det kan gøre ved et barn, hvis man ikke reagerer på dets gråd.

Susanne Rank Lücke
Formand, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Udtalelse til Politiken 20. marts 2021

SST
Undersøgelsen bør give anledning til refleksioner.

Sundhedsplejerskerne bør drøfte: Hvad siger vi egentlig ude i familierne. Hvis vi anbefaler, at barnet skal græde, på hvilken måde siger vi det så. Men der skal meget til at udvikle en tilknytningsforstyrrelse, og det sker kun for ganske få procent. Langt de fleste forældre har en tryg tilknytning - uanset hvordan de hjælper deres børn til at sove.

Annette Poulsen | Sundhedsplejerske ved
Sundhedsstyrelsens enhed for Forebyggelse og Ulighed
Udtalelse til Politiken 20. marts 2021

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Hvem står bag undersøgelsen?


Foreningen Sovende Børn står bag undersøgelsen.
Mette-Sophie Lassen, Cand.pæd., og Mia Bernscherer Bjørnfort, amme- og søvnvejleder med 5 års erfaring i baby- og børnesøvn, er hovedansvarlige for og forfattere til undersøgelsen.

En lang række mennesker har dog hjulpet os undervejs, og anerkendelse for dette er på sin plads:

Stor tak til psykolog Camilla Juhl Dorland, som har skrevet speciale om cry it out-søvntræning og forfattet flere fagartikler om emnet, for at have stået til rådighed med vejledning, sparring og for at have været en stor hjælp under arbejdet med undersøgelsen. Camilla har tillige forfattet ‘Derfor bør cry it out-søvntræning (CIO) frarådes’
En stor tak til forsker, softwareudvikler og PhD i geofysik Adam John Cherrett for sparring og rådgivning ifm. databehandling og statistik.
Tak til psykologistuderende og tidligere forskningsmedarbejder Camilla Kolath Mortensen for hendes store hjælp med teksterne på hjemmesiden, oversættelser, korrekturlæsning samt sparring.
Tak til Sofie Bøje for hjælp og sparring ift. formidling og retorik.
Tak til autoriseret klinisk psykolog, med speciale i børne- og ungdomspsykologi, Tille Vedel Schøler, for hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet samt løbende sparring, samt autoriseret psykolog og familiebehandler Rosa Øllgaard for sparring.
Tak til jurist Freja Lee Lilja for sammen med os at stå for en del af arbejdet med spørgeskemaet og aktindsigten.
Tak til pædagog Lydia Anna Hvid for hjælp med tekster og oversættelser.
Tak til Stefan Bjørnfort Bernscherer for udarbejdelse af grafisk arbejde for at illustrere undersøgelsens resultater.
Tak til kommunikationskonsulent Nevena Duric for hjælp og sparring.
Tak til journalist og sociolog Jørgen Øllgaard for sparring og vejledning.
Tak til Bolius for at lave dataudtræk til os omkring samsovning i danske familier.

Sidst og vigtigst en kæmpe tak til alle de forældre, som har besvaret vores spørgeskema og skrevet tusinder af fritekstkommentarer, som har givet os et unikt indblik i den vejledning, forældre modtager.

Uden jer, ingen undersøgelse.

Personlige beretninger fra undersøgelsen

Hvem er vi

Mette-Sophie Lassen
Mette-Sophie Lassen

Cand.Pæd | Neuropædagog

Mette-Sophie er pædagog med en pædagogisk diplom i projektledelse og organisationsudvikling samt en pædagogisk kandidatgrad fra Norge.

    Mia Bernscherer Bjørnfort
    Mia Bernscherer Bjørnfort

    Amme- og søvnvejleder

    Mia er uddannet frivillig ammevejleder fra både det anerkendte La Leche League og Ammenet.dk, og har i flere år specialiseret sig i og blogget om børnesøvn.