I forbindelse med undersøgelsen har vi stillet kriterier for det overordnede koncept ‘søvntræning’ og anvendt ordene ‘søvntræning’ og ‘cry it out søvntræning’ med deres egne snævrere definitioner i relation til visse aspekter af undersøgelsen.

Nedenfor viser vi kriterierne for alle tre:

I Sovende Børn har vi defineret søvntræning således:

 • Vejledning i at barnet gerne må pjevse, være ked af det eller græde, uden at man skal reagere på det, men i stedet fortsætte putningen af barnet
  (Eksempelvis at barnet græder voldsomt i forbindelse med at det puttes i barnevognen og man triller videre – i modsætning til at tage barnet op og berolige det og prøve igen, når barnet kan lægges uden gråd)
 • Vejledning i at gå fra et barn der er puttet, selvom barnet pjevser, er ked af det eller græder
  (Som eksempel kan nævnes at putte barnet i sengen, sige godnat og gå, trods barnet græder eller kalder – i modsætning til at blive hos barnet og tilbyde trøst og beroligelse)
 • Vejledning i forsinket eller minimeret respons i forbindelse med putning af barnet, forstået som at man bevidst venter med at reagere på barnets signaler eller giver mindre reaktion end barnets signaler kalder på.
  (Som eksempel kan nævnes at lade barnet græde lidt og dernæst sige shyyy – i modsætning til at reagere med det samme og tilbyde fysisk kontakt.)
 • Vejledning i afvisning eller ignorering af verbal og nonverbal kontakt, trods barnet er kontaktsøgende i forbindelse med putning
  (Som eksempel kan nævnes at putte barnet i sengen og sidde ved siden af sengen uden at reagere på barnets tiltale, forsøg på øjenkontakt og rækken ud efter fysisk kontakt – i modsætning til at reagere på barnets kontaktforsøg)
 • Vejledning i at forlade barnet for at få det til at følge en anvisning i forbindelse med putning
  (Som eksempel kan nævnes at forlade barnet i sengen og fortælle barnet at man går fra det, hvis ikke det vil putte sig) 

I forbindelse med spørgeskemaet, måtte vi opstille og anvende et sæt mindre nuancerede kriterier, for at identificere tilfælde af henholdsvis søvntræning og cry it out søvntræning.

Spørgeskemaet har som følge heraf opfanget færre tilfælde af søvntræning og cry it out, end hvis den komplette og nuancerede definition havde været anvendt.

Dette er i tråd med vores konservative tilgang til alle vurderinger undersøgelsen igennem.

Definition af søvntræning og cry it out i forbindelse med det udsendte spørgeskema samt aktindsigt og forespørgsler.

I forbindelse med udarbejdelse og analyserne af spørgeskemaet til forældre, aktindsigt og forespørgsler, har vi anvendt to sæt kriterier for søvntræning og cry it out-søvntræning.

‘Søvntræning’ defineres som vejledning, der anviser forældrene i at forlade barnet, når det er puttet, selvom det er utilfreds, brokker sig, pjevser, kalder eller på anden vis udviser signaladfærd om behov for eller ønske om kontakt – herunder også gråd. Forældrene kan enten forlade barnet i kortere eller længere Intervaller eller på ubestemt tid.

‘Cry it out’ (CIO) defineres som vejledning, der anviser forældrene i at forlade barnet, selvom det græder eller skriger, når det er puttet. Barnets gråd og/eller skrig ignoreres. Forældrene kan enten ignorere barnet i kortere eller længere intervaller eller på ubestemt tid.

Tilfælde af cry it out er således en del af tallene for søvntræning, mens tallene for cry it out alene omfatter det at forlade et barn der græder eller skriger, når det skal sove.

Vores spørgeskema kiggede således kun på disse to udgaver af søvntræning.
Skulle spørgeskemaet have fanget alle udgaver af søvntræning, som beskrevet i vores overordnede definition af søvntræning ovenfor, skulle spørgeskemaet have indeholdt mange flere spørgsmål, hvilket havde medført en betragtelig risiko for frafald blandt respondenterne.

Kriterierne er ligeledes tilpasset til muligheden for at sammenligne spørgeskemaets resultater med de udsendte anmodninger om aktindsigt og forespørgsler, for at afdække kommunernes vejledning i, anbefaling af og viden om søvntræning.

I de forskellige tekster på denne hjemmeside benytter vi tillige nedenstående faktabokse, som opsummerer overstående, når det er relevant:

Definition af søvntræning og cry it out i forbindelse med spørgeskema, aktindsigter og forespørgsler.

‘Søvntræning’ defineres som vejledning, der anviser forældrene i at forlade barnet, når det er puttet, selvom det er utilfreds, brokker sig, pjevser, kalder eller på anden vis udviser signaladfærd om behov for eller ønske om kontakt – herunder også gråd. Forældrene kan enten forlade barnet i kortere eller længere intervaller eller på ubestemt tid.

‘Cry it out’ (CIO) defineres som vejledning, der anviser forældrene i at forlade barnet, selvom det græder eller skriger, når det er puttet. Barnets gråd og/eller skrig ignoreres. Forældrene kan enten ignorere barnet i kortere eller længere intervaller eller på ubestemt tid.

Se Definitioner på søvntræning og cry it out for mere nuanceret og beskrivende omtale af søvntræning og cry it out-søvntræning.

Definition af cry it out-søvntræning i forbindelse med spørgeskema, aktindsigter og forespørgsler.

‘Cry it out’ (CIO) defineres som vejledning, der anviser forældrene i at forlade barnet, selvom det græder eller skriger, når det er puttet. Barnets gråd og/eller skrig ignoreres. Forældrene kan enten ignorere barnet i kortere eller længere intervaller eller på ubestemt tid.

Se Definitioner på søvntræning og cry it out for mere nuanceret og beskrivende omtale af søvntræning og cry it out-søvntræning.