Cry it out i De Utrolige År

Cry it out (CIO) vil sige søvntræningsmetoder, hvor et barn efterlades til at falde i søvn selv og hvor barnet ikke trøstes med det samme, når det græder. Ved nogle former for CIO skal man se til barnet med faste intervaller. Ved andre former for CIO overlades barnet helt til sig selv. I De Utrolige År (DUÅ) beskrives metoden ikke som cry it out, men blot som en form for ignorering.

Videomaterialet til De Utrolige År - Baby indeholder anbefaling af cry it out

På kurset bliver der vist en video af en baby, som ligger og græder i sin tremmeseng. Forældrene ignorerer gråden i bestemte tidsintervaller, før de kortvarigt kigger ind til barnet. Nogle deltagere på kurset har fortalt, at de har fået som hjemmeopgave at bruge samme metode som i videoen. Hos andre deltagere er det ikke blevet givet som hjemmeopgave. Det varierer fra kommune til kommune, hvorvidt videoen vises på kurset. I nogle kommuner har man valgt at undlade at vise videoen, mens andre kommuner stadig viser den. I de kommuner, hvor den vises, kan der være forskellige årsager til, at den vises. Vi har været i kontakt med nogle af kursuslederne, og de forklarer, at de blot har vist videoen med det formål at give forældrene en mulig puttemetode, men at forældrene selv kan vælge, hvorvidt de vil bruge metoden. Kursuslederne påpeger desuden, at der også tales om andre puttemetoder, og at det typisk foregår ved at lade de deltagende forældre udveksle erfaringer med hinanden. Man kan dog indvende, at det, at videoen vises på kurset, kan ses som en anbefaling af metoden, eller i det mindste som at kursuslederne har godkendt metoden som en acceptabel puttemetode.

DUÅ Baby-kurserne udleveres desuden nogle papirer, hvor forældrene opfordres til at lægge babyen i seng og gå til og fra barnet, selvom det græder, som vist nedenfor. (2) 

Køleskabsnotat - Hvordan klarer jeg, at mit barn bliver ved med at græde?
Køleskabsnotat - Ideer til at skabe sunde sovevaner for dit barn

De Utrolige År til større børn

På kurserne DUÅ førskole og DUÅ Skolealder følges bogen De Utrolige År – En problemløsningsguide for forældre til børn mellem 3 og 8 år (1). I denne bog anbefales cry it out.

Om at lægge barnet i seng står der blandt andet:

4- Vær fast og ignorér protester: Når børnene har fået en mellemmad og har børstet tænder, skal du gøre det klart for dem, at det er dit sidste godnatkys, og at dagen nu er omme. Vær tillidsfuld og fortæl dem, at du ved, at de godt kan være på deres værelse. Hvis de råber ad dig, klynker eller skriger, efter at du er gået, skal du ignorere dem, medmindre de er syge. I begyndelsen kan det godt være, at protesterne varer fra fem minutter til en time, men
Kilde 1, s. 342

Om håndtering af barnets natopvågninger står der blandt andet:

Kilde 1, s. 347

Anbefaling af CIO-søvntræning er problematisk af flere årsager. Nogle af de vigtigste årsager er gennemgået her Derfor bør cry it out-søvntræning (CIO) frarådes

Hvilke kommuner og psykiatri udbyder DUÅ?

I december 2019 oplyste Center for ADHD os om, at der var 36 kommuner samt psykiatrien i Region Syd som var ‘DUÅ-kommuner’. Opgørelsen var senest opdateret i august 2019. Vi har bedt om aktindsigt hos disse kommuner samt pyskiatri, for at få et overblik over, hvilke kommuner som udbyder DUÅ-kurser, der indeholder anbefalinger af CIO.

Aktindsigten viser, at 10 danske kommuner(3) har udbudt kurset De Utrolige År – Baby i perioden 2018-2020, mens 25 kommuner(4) samt Psykiatrien i Region Syddanmark har udbudt DUÅ-kurser for forældre til børn i alderen 3-8 år i samme periode.

Det er kun forældretræningskurserne, vi har spurgt kommunerne om i aktindsigten, ikke kurser rettet mod børnene selv eller lærere/pædagoger.

Kilder

  1. Webster-Stratton, C. (2006). De Utrolige År: En problemløsningsguide for forældre til børn mellem 3 og 8 år. Frydenlund
  2. https://adhdcenter.dk/images/pdf/baby-appendix.pdf
  3. Frederikshavn, Herning, Holstebro, Høje Taastrup, København, Middelfart, Skive, Syddjurs, Viborg og Aabenraa. Derudover har Bornholms Regionskommune udbudt DUÅ til forældre med børn i alderen 0-6 år.
  4. Bornholm, Egedal, Frederikssund, Guldborgsund, Herning, Holstebro, Høje Taastrup, Ikast-Brande, Ishøj, Kolding, København, Lolland, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyn, Odsherred, Psykiatrien i Region Syddanmark,, Randers, Roskilde, Skive, Struer, Syddjurs, Varde, Vejen, Viborg og Aarhus.

Tekst fra billeder:

Teksten fra kilde 1 s 342:
4. Vær fast og ignorér protester: Når børnene har fået en mellemmad og har børstet tænder, skal du gøre det klart for dem, at det er dit sidste godnatkys, og at dagen nu er omme. Vær tillidsfuld og fortæl dem, at du ved, at de godt kan være på deres værelse. Hvis de råber ad dig, klynker eller skriger, efter at du er gået, skal du ignorere dem, medmindre de er syge. I begyndelsen kan det godt være, at protesterne varer fra fem minutter til en time, men”

Teksten fra kilde 1 s347:
6. Ignorér gråd: Når du har trøstet og beroliget børnene, indtil de er faldet til ro, skal du gå ud af deres værelse. De græder måske for at protestere, men hvis du er sikker på, at de ikke er syge eller har tisset i sengen, er det bedst at lade dem være alene. Hvis det er blevet en vane for dem at stå op om natten, græde og komme ind i din seng, kan det godt være, at de græder i op til en eller måske ligefrem to timer den første nat, hvor du insisterer på, at de skal blive på deres værelse. Men hvis du ignorerer dem konsekvent, vil de gøre det i kortere og kortere tid aften for aften.”

Gennemgang og analyse af De Utrolige År er foretaget af psykolog Camilla Juhl Dorland fra foreningen Sovende Børn.

Gennemgang og analyse er sket som opfølgning på Undersøgelse af vejledning og praksis i relation til børnesøvn og søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne af Lassen, M.-S. & Bjørnfort, M.B. (2020), som påviste gennemgående vejledning i søvntræning i materiale udgivet af og/eller udleveret af offentlige myndigheder i forbindelse med vejledning af forældre.

De Utrolige År er et eksempel på et kursus rettet mod forældre, hvor søvntræning anbefales. Undersøgelse af vejledning og praksis i relation til børnesøvn og søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne er udgivet på denne hjemmeside og kan læses via menupunkterne øverst på denne side.