Hvad er De Utrolige År?

De Utrolige År (DUÅ) er et program eller et koncept, som er udviklet af den amerikanske psykolog og professor Carolyn Webster-Stratton. Konceptet anvendes i over 20 forskellige lande, herunder Danmark (1).

Socialstyrelsen har haft ansvaret for udbydelse af kurserne i Danmark, men i 2017 blev ansvaret overdraget til VIA, og derefter til Center for ADHD i 2018. Det oplyser Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens hjemmeside beskrives De Utrolige År således:

”De Utrolige År er en programserie, der har til formål at styrke Tilknytning og positivt samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/lærere. Programserien består af dokumenterede metoder henvendt til forældre og børn samt et program, der retter sig mod fagprofessionelle i børnehave og indskoling” (2)

Derudover har Udlændinge- og Integrationsministeriet også haft et De Utrolige År-projekt(3)  i samarbejde med 4 kommuner, med fokus på at styrke forældrekompetencerne hos udsatte minoritetsetniske forældre, hvilket har resulteret i to håndbøger på baggrund af erfaringerne.

De Utrolige År (DUÅ) findes både som kursus rettet mod forældrene, barnet og fagfolk omkring barnet, og der findes forskellige kurser, der omhandler børn i forskellige aldre. Kurserne har blandt andet til formål at styrke forældres kompetencer og hjælpe til at skabe positive relationer mellem børn og forældre. Fokus varierer lidt fra kursus til kursus, da kurserne til de yngste for eksempel primært har fokus på at forebygge problemer, mens kurserne til de ældre børn også har fokus på at afhjælpe børns problematiske adfærd.

Der kan dog rejses tvivl om, hvorvidt De Utrolige År-programmet rent faktisk styrker tilknytningen og relationen mellem børn og forældre. Se ‘Kritik af principperne i De Utrolige År.

Kilde: Socialstyrelsens hjemmeside (4)

Kurser i De Utrolige År udbydes, eller har været udbudt, i 36 kommuner og i psykiatrien i Region Syddanmark (5)

Se hvilke kommuner der har udbudt De Utrolige År Baby og DUÅ-kurser for forældre til børn i alderen 3-8 år i perioden 1. januar 2018 – 12. august 2020 her.

Gennemgang og analyse af De Utrolige År er foretaget af psykolog Camilla Juhl Dorland fra foreningen Sovende Børn.

Gennemgang og analyse er sket som opfølgning på Undersøgelse af vejledning og praksis i Relation til børnesøvn og Søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne af Lassen, M.-S. & Bjørnfort, M.B. (2020), som påviste gennemgående vejledning i søvntræning i materiale udgivet af og/eller udleveret af offentlige myndigheder i forbindelse med vejledning af forældre.

De Utrolige År er et eksempel på et kursus rettet mod forældre, hvor søvntræning anbefales. Undersøgelse af vejledning og praksis i relation til børnesøvn og søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne er udgivet på denne hjemmeside og kan læses via menupunkterne øverst på denne side.